Sekretesspolicy

HOS ARCTIC CAT ÄR VI NOGA MED ATT TA HAND OM DINA PERSONUPPGIFTER

Eftersom vi bryr oss har vi använt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Du bör inte gå in på Arctic Cat:s webbsajt (”sajten”) eller använda dig av våra tjänster förrän du noggrant har läst denna sekretesspolicy och accepterat villkoren som beskrivs häri.

VÅR INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och använder information om dig, som hjälper oss att administrera vår verksamhet eller tillhandahålla produkter, tjänster eller andra möjligheter. Bland annat använder vi informationen som vi lär oss om dig för att hjälpa oss att anpassa och förbättra den upplevelse du har av att använda vår webbsajt, att besvara dina förfrågningar och för att kommunicera med dig. Typer av information som vi samlar in, kvarhåller och använder omfattar följande:

Användningsinformation av vår webbsajt

I allmänhet kan du besöka webbsajten utan att tala om för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. Våra webbservrar samlar in domännamn, inte e-post-adresser för besökare. Denna information aggregeras för att mäta antalet besök, genomsnittlig tid som använts på sajten, sidor som besökts etc. Arctic Cat utnyttjar denna information (”beteendeprofiler”) för att mäta användningen av vår sajt och för att förbättra innehållet som vi erbjuder. Vi kan dela experimentell information med tredje parter eller andra data som inte personligt identifierar användaren av vår sajt. Detta kan exempelvis inkludera produkt- eller tjänstepreferenser för alla besökare på vår webbsajt.

Registreringsinformation som du tillhandahåller till oss

När du registrerar dig på vår sajt för att få nyheter om Arctic Cat samlar vi in information om dig (”personligt identifierbar information”). Vi kräver att du anger ditt förnamn och efternamn, e-post-adress och annan information som begärs på tillämpliga registreringssidor. Om du önskar kan du frivilligt lämna ytterligare information, inklusive adress, telefon/fax och, om du söker anställning hos Arctic Cat, din anställningshistorik. Även om du väljer att inte lämna den extra informationen till oss kan detta resultera i att vissa funktioner inte blir tillgängliga för dig. Genom att ge oss denna personligt identifierbara information, instämmer du uttryckligen till vår insamling och användning av sådan information som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi använder personligt identifierbar information för att besvara dina förfrågningar, behandla en beställning, kontakta dig beträffande ditt kontostatus eller kundtjänstärenden, be om feedback på våra tjänster, ge dig kännedom om våra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig eller för att ge dig åtkomst till specifik kontoinformation eller i händelse det är fråga om att söka anställning hos Arctic Cat, matcha dig mot tillämpliga jobbmöjligheter. När du registrerar dig, samtycker du till att låta oss kontakta dig i frågor rörande detta ändamål.

Cookies

Precis som andra webbsajter använder vi cookies för att göra det möjligt för oss att komma ihåg ditt lösenord, hjälpa oss identifiera delar av vår webbsajt som kan vara mest relevant för dina behov och hjälpa oss att identifiera andra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig eller andra. En cookie är ett litet informationsstycke, som en webbsajt kan lagra på din webbläsare, och sedan hämta tillbaka vid ett senare tillfälle. Vi använder cookies för att spåra delarna av vår webbsajt som du besöker. Vi använder emellertid INTE cookies för att undersöka ditt surfbeteende före eller efter att du lämnar vår webbsajt. Det finns produkter som är kommersiellt tillgängliga för att hjälpa dig att inaktivera cookies. Även om vi önskar att du ska vara medveten om att sådana produkter existerar, ber vi dig att observera att om du använder dem kommer vi inte att kunna förse dig med anpassad service och detta kan resultera i att vissa funktioner inte blir tillgängliga för dig.

E-postkommunikation

Vi använder din e-postadress för att kontakta dig för att besvara förfrågningar eller för att förse dig med information om produkter och tjänster. För att hjälpa oss att avgöra om du har tagit emot ett e-post-meddelande från oss och hjälpa oss göra dessa e-postmeddelanden mer användbara och intressanta kan vi få information om att du har öppnat ett e-post-meddelande från oss.

Barnsekretess

Vi begär inte medvetet eller tar emot information från barn under 18 år.


BEGRÄNSNINGAR NÄR DET GÄLLER ATT AVSLÖJA INFORMATION TILL TREDJE PART

Vi sysslar inte med att sälja personligt identifierbar information till andra. Vi avslöjar inte om personligt identifierbar information om dig till icke-anslutna tredje parter om inte: (1) du begär eller godkänner det; (2) informationen tillhandahålles för att slutföra en transaktion för din räkning; (3) informationen tillhandahålles för att följa tillämpliga förordningar, domstolsbeslut eller stämningar, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet eller våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet (tex. konsumentrådgivningsagentur för bedrägeriskydd etc); (4) att avslöjandet utgör en del av ett inköp, överföring eller försäljning av tillgångar eller tjänster (tex. om i huvudsak alla våra tillgångar förvärvas av annan part, kan kundinformation utgöra en del av de överförda tillgångarna); eller (5) informationen lämnas till våra agenter, externa leverantörer eller tjänsteleverantörer för att utföra funktioner för vår räkning (tex. analys av data, tillhanda marknadsföringsassistans, tillhandahålla kundtjänst etc.) Vi kan också samla in aggregerade data om dig och lämna sådan aggregerad (men inte personligt identifierbar) information till tredje parter för kampanjändamål eller för andra ändamål.


SÄKERHETSPROCEDURER FÖR ATT SKYDDA INFORMATION

Vi upprätthåller otaliga säkerhetsstandarder och procedurer för att hjälpa till att förhindra icke auktoriserade åtkomst till konfidentiell information om dig. Vår sajt använder en kombination av krypteringsteknik och autentisering för att skydda din personligt identifierbara information. Så länge som webbläsaren, som du använder, stödjer Secure Sockets Layer (SSL), kommer din information att skickas till oss med höggradig säkerhet. Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik fortlöpande. Vi har procedurer som begränsar anställdas åtkomst till personligt identifierbara information till de anställda som har anledning att känna till sådan information om dig. Det är också viktigt för dig att hjälpa till att skydda mot icke behörig åtkomst genom att logga ut från din sajt när du avslutar att använda densamma.


ICKE TILLÄMPLIGHET AV SEKRETESSPOLICYER MOT EVENTUELLA LÄNKADE SAJTER ELLER PARTER

Sajt kan innehålla länkar till andra sajter som till anslutna verksamheter, dotterbolag eller andra tredje parts distributörer och försäljningsrepresentanter. Denna säkerhetspolicy avser enbart Arctic Cat’s användning och utlämning av din personligt identifierbara information som samlas in på denna sajt. Medan vi försöker att länka enbart till sajter som delar våra standarder och respekterar vår sekretesspolicy är vi inte ansvariga för tredje parts sekretesspraxis eller innehåll på länkade sajter och vi uppmanar dig att läsa tillämpliga sekretesspolicyer och villkor som gäller sådana parter eller deras webbsajter.


ANVÄNDNINGSVILLKOR, MEDDELANDEN OCH FÖRÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Vid en eventuell konflikt mellan den här sekretesspolicyn och användarvillkoren, gäller användarvillkoren. Allt eftersom vår verksamhet förändras förväntas den här sekretesspolicyn och användarvillkoren att ändras från tid till annan och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra sekretesspolicyn och användarvillkoren. Användningen av dina personuppgifter är föremål för den sekretesspolicy och de användarvillkor som gäller vid tidpunkten för tillämpning. Bestämmelserna som finns här ersätter alla tidigare meddelanden eller uttalande gällande vår Sekretesspolicy med avseende på denna webbsajt. Vi kan per e-post skicka ut periodiska påminnelser om våra meddelanden och villkor och anslå eventuella ändringar i sekretesspolicyn och användarvillkoren på vår webbsajt. Vi uppmuntrar dig att kontrollera vår webbsajt regelbundet för att ta del av aktuella sekretesspolicy och aktuella användarvillkor och ändringar som kan ha gjorts i dem.