Säkerhet

Att köra snöskotrar, side-by-sides och terrängfordon är ett allvarligt nöje. Se till att du läser och förstår ägarmanualen och vi ber dig att ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhetsinstruktionerna.

Arctic Cat® stödjer och uppmuntrar säker användning av alla fordon. Var försiktig, du kan skada dig! Bär godkänd hjälm och drick inte alkohol när du kör. Var medveten om naturliga risker som du kan stöta på, ge dig själv tillräckligt utrymme så att du kan stanna säkert under alla omständigheter och underhåll din utrustning. Din säkerhet vilar i dina egna händer, så var försiktig. Alla scenarier avbildade eller beskrivna utfördes av professionella förare under noggrant kontrollerade förhållanden. Lämna all farlig körning åt de professionella; de har praktiserat denna körning under åratal och arbetat hårt för att det ska se lätt ut. Försök aldrig att efterapa dessa manövrer eller uppmuntra andra att göra detta. Vi är rädda om din säkerhet och njutning av sporten. Allt material och alla specifikationer är föremål förändring utan föregående meddelade härom. Alla specifikationer, konkurrensutsatta specifikationer, anspråk och information som återfinns häri är baserade på aktuell kunskap och lättillgängligt tryckt material. Hänvisning till din återförsäljare för detaljer.

Ägarinformation